หลักสูตรสาขาการออกแบบ

การทำงานในแวดวงการออกแบบสามารถจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้ความพึงพอใจในการมองเห็นผลลัพธ์และสามารถจับต้องได้ซึ่งเป็นผลพวงจากความพยายามนักออกแบบในวันนี้จึงมีความตื่นตัวฉับไวในการประเมินสถานการณ์การมองหาโอกาสใหม่ๆร่วมกับสิ่งรอบตัวที่เกิดขึ้นทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีในแวดวงการออกแบบโดยมุ่งหวังเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดที่แตกแขนงผุดเป็น ไอเดียที่น่าสนใจอยู่ ตลอดไปสู่พื้นที่ซึ่งสามารถสร้างสรรค์การทำงานที่เป็นปรากฏการณ์ในเชิงบวกต่อสังคม

มหาวิทยาลัยรังสิตได้เป็นผู้ริเริ่มและบุกเบิกการศึกษาในประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อ 18 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยรังสิตนับเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่บุกเบิกการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทซึ่งเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบเป็นครั้งแรกจนกระทั่งทุกวันนี้ทางมหาวิทยาลัยฯยังคงตระหนักและให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาหลักสูตรการศึกษานี้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในวันพรุ่งนี้

หลักสูตรสาขาการออกแบบของเราเป็นหลักสูตรสหวิทยาการซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญและส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีภูมิหลังและประสบการณ์ในการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่แตกต่างกัน จึงเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์หลักสูตรการเรียนการสอนให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือ “มีกระบวนการคิดในเชิงออกแบบ” (Design Thinking เพื่อให้นักศึกษาทุกคนสามารถเรียนหลักสูตรนี้ด้วยความสนุกและความเข้าใจแม้จะไม่มีทักษะในการวาดรูปมาก่อนแต่นักศึกษาจะได้รับฝึกฝนให้วาดรูปตามสัญชาตญาณและ จินตนาการและยังสามารถนำไปปรับใช้ในการวิจัยโดยอาศัยพื้นฐานเหตุผลในเชิงตรรกะ เพื่อเข้าถึงการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าคุณจะกำลังย่างก้าวเข้าไปสู่พื้นที่สร้างสรรค์หรือกำลังมองหาหนทางในการปลดล็อกศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณหลักสูตรสาขาการออกแบบของมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหลักสูตรที่จะช่วยจุดประกายและต่อยอดทักษะความคิดสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนางานในตลาดการออกแบบของทุกวันนี้

ไม่เพียงแต่ประสบการณ์สร้างสรรค์แต่การเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรสาขาการออกแบบของมหาวิทยาลัยรังสิตคุณจะได้รับโอกาสต่างๆเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและก้าวเข้ามาสู่สังคมการทำงานสร้างสรรค์ การพบปะ และทำความรู้จักกับรุ่นพี่รุ่นน้องซึ่งเป็นศิษย์เก่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นมืออาชีพ และประสบความสำเร็จในสายงานสร้างสรรค์ทั้งแฟชั่น การถ่ายภาพ การออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบผลิตภัณฑ์ งานโฆษณา งานกราฟิก และคอมพิวเตอร์เอนิเมชั่น

ประวัติคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

คณะผู้บริหารหลักสูตร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์รับเชิญ

เจ้าหน้าที่

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทำงานสร้างสรรค์

แกลเลอรี่:

คณะศิลปะและการออกของมหาวิทยาลัยรังสิต มีแกลเลอรี่สำหรับจัดแสดงผลงานของนักศึกษา และศิษย์เก่ารวม 3 แกลเลอรี่ โดยแต่ละนิทรรศการที่หมุนเวียนมาจัดแสดงจะถูกประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย อีเมล์ และบล็อก
เยี่ยมชม: www.pattanagallery.blogspot.com

Visit

เวิร์กช็อป :

คณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิตมีห้องเวิร์กช็อปที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัยและวัสดุต่างๆอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นไม้โลหะและเซรามิกสำหรับการสร้างสรรค์ผลิตชิ้นงานต่างๆเวิร์กช็อปแห่งนี้จึงมีประสิทธิภาพในการรองรับการทำงานในภาคปฏิบัติการฝึกอบรมเพื่อให้นักศึกษาสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการลงมือผลิตชิ้นงานจริงด้วยอุปกรณ์คุณภาพสูงทั้งเครื่อง พิมพ์แบบ 3 มิติ (High performance 3D Printers) และเครื่องตัดระบบเลเซอร์ (Laser cutters) พร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริงในงานเชิงเทคนิคแบบ Digital Crafting